font-family: \'Open Sans\', sans-serif;Pivotlar. – Taylan YERLİKAYA – Blog – Basketbol teknik,taktik bilgi ve yazılar.

Pivotlar.

26 Aralık 2015

yao_mingOldukça uzun zaman oldu; eski Yugoslavyanın Zagrep kentinde 1989 yılında yapılan Avrupa şampiyonasında, ünlü koç Alexander Gomelsky bir seminer vermişti.

O yıllar henüz yıldız takım antrenörlüğü yapmaktaydım ama çalıştığım kulüp,( ECZACIBAŞI ) trenle bile olsa, küçük, yıldız, genç takım antrenörlerini bu önemli organizasyona göndermişti.

Fazla paramız olmadığı için seminere katılamamış ama bir şekilde seminer kitabını ele geçirmiştik. İstanbula geri döner dönmez aşağıda gördüğünüz bölümü kendim için tercüme etmiştim. Beni çok etkileyen bu yazıyı tekrar okuyunca, aradan geçen onca zaman rağmen, bu bilgilerin alt yapı antrenörlerimizin işine yarayacağını düşündüm ve paylaşmaya karar verdim.

Turnuvada 30 sayı ortalaması ile rahmetli Drazen Petroviç sayı kralı olurken, Yugoslav takımı da şampiyon olmuştu.

Şimdi hayatta olmayan ünlü  antrenör Alexander Gomelskynin çalıştırdığı Rus Milli takımında ise Türk ve dünya basketbolunun çeşitli dönemlerinde ve pozisyonlarında yer almış bir çok ünlü isim vardı.Örneğin;Gundars Vetra,Tiit Sokk,Victor Berejnoi,Charunas Marichulionis,Alexander Volkov,Valeri Tikhonenko,Rimas Kurtinaitis,Arvydas-Romas Sabonis.

ALEXANDER GOMELSKY VE PİVOTLAR

09. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 16 àâãóñòà. Ñêîí÷àëñÿ ïðåçèäåíò áàñêåòáîëüíîãî êëóáà ÖÑÊÀ, çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ, òðåíåð ñáîðíîé ÑÑÑÐ è Ðîññèè ïî áàñêåòáîëó Àëåêñàíäð Ãîìåëüñêèé. Ôîòî èç àðõèâà, äàòà ñúåìêè 30.03.2003 ã. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Èãîðü Óòêèí

Sıra dışı kırk pivot ile çalıştım. Onlara bir şey öğretmenin yanı sıra, her gün yeni bir şeyler öğrendim. Zaten bir antrenör yeni bir şey öğrenme ihtiyacı duymuyorsa, bu işe fazla devam edemez. Benim şahsi kanaatime göre pivotsuz iyi bir takım olabilmenin imkânı yoktur. Üç sayı kuralı hiçbir zaman pivotların değerini azaltmadı, sadece kısaların değerini artırdı.

Eskiden uzun oyuncu seçimi antrenörlere bırakılırdı, onlarda ancak 14-15 yaşlarında göze batanları seçerlerdi. Ancak bu yaş bir pivotu eğitmek için oldukça geç bir yaştır. Amerikalılar, pivotları yedi, sekiz yaşındayken seçme şansına sahipler.

Halk arasında yaygın olan bu sporu yapan küçük oyuncular, sokaklarda, ilkokullarda, kendilerini kolayca göstermekteler ve başarılı olanlar kısa sürede okullar tarafından kadrolara dahil edilmektedir. Bu nedenle onlar yirmi yaşına geldiklerinde yeterli gelişmeyi gösterebiliyorlar ama maalesef Avrupada böyle olmuyor.( O dönemde NBA liginde pivotların hegemonyası vardı.)

Biz Rusyada bu sorunu çözmek amacı ile konservatuarlara gittik ve bale okullarını izledik. Oradaki seçimlerin bilimsel bazı kriterler göre yapıldığını duymuştuk. Öğretmenler çalışmaya başladıkları çocukların, ileri yaşlara geldiklerinde nasıl gelişeceklerini nasıl fiziksel özelliklere sahip olacaklarını bilmek zorundaydılar ve bu konuyu tesadüflere bırakmamışlardı ( Siz bugüne kadar 2 metre boyunda bir balerin veya bir balet gördünüz mü ?) Dayanakları ise, tıp adamları, pisikologlar, ve pedegoklardı. Bizlerde aynı yolu izledik ve onlardan yardım aldık.

Bu sayede, bizde pivot oyuncularını 6-7 yaşlarından itibaren eğitme şansını ele geçirdik. Böylece Alexander Belov ve Sabonis, çok küçük yaşlarda basketbola başlama şansını ele geçirdi.

Çalışmalarımıza önce oyuncularımızın her pozisyonu nasıl savunacaklarını öğreterek başladık, onlara daha sonra dış adam tekniği öğrettik. En son ise pivot hareketlerini öğrendiler.

Eğer böyle bir yol takip etmeseydik, bu oyuncular ömürleri boyunca sadece bir pozisyonun, bir iki hareketini öğrenebileceklerdi.
Sanırım bir oyuncunun boyunun ne kadar uzayacağını daha önceden bilmek, tüm alt yapı antrenörlerin merak ettiği bir konu olmalı. Ben burada bilim adamlarından aldığımız bazı basit tavsiyelerden bahsedeceğim, tabi ki detaylar onlarda. ( Meslek sırrı ).

En İlginç yaşlar,4-6 ve özellikle 10-12 yaş arası. 10 yaşındaki bir çocuk 38-40 ayakkabı numarasına sahipse, ileride 2.05 veya 2.10 olması normal karşılanmalı. Tabi burada ayak ölçme şekli ve milimlerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmeme gerek yok. Röntgen ile Pelvis (leğen ) ,Spine ( uyluk ) kemiklerine bakıldığında, ileride olabilecek normal dışı gelişimleri kolaylıkla görebiliyoruz. Fizyoterapistler, omurga röntgenlerine bakarak, çocukların fiziksel kabiliyetleri hakkında çok önemli bilgilere sahip olabiliyorlar.

(Uzamanın devam etmesi veya durması gibi ). Ailelerin izni ile verilen A ve C vitaminleri büyümeye yardım ediyor. Beslenmeler sırasında sebzelerin yeri çok önemli, soğan, kereviz, havuç, meyvelerdan özellikle kiraz, şeftalinin katkıları olduğu bir gerçek. Biz aynı zamanda 10-12 yaşındaki çocuklara uygulanacak olan PHYSIOTHERAPYnin büyüme hormonu THYROİD GLANDa etki ettiğini öğrendik. Ancak aileler, özellikle kızların aileleri bu yöntemi kabul etmiyorlar. ( NOT: Şahsi kanaatime göre, yukarıda ki bilgi tartışmaya açık ve inanılması oldukça zor ).

Küçük yaşlarda vücut ağılığının % 20 sinden daha ağır olan kilolar ile çalışmayı kesin olarak yasakladık. Elinizdeki tüm oyuncuların yaptıkları en iyi hareketin ne olduğunu bulmaya çalışın. Ben tüm teknik hareketlerin doğru yapılması için gerekenden çok fazla zaman harcandığını düşünüyorum. Oyuncunun kabiliyetinin yatkın olduğu hareketlere ağırlık verilmesinin daha yararlı olacağını sanıyorum.

Özel dikkat isteyen diğer bir konuda, yıldız oyuncu yetiştirişken uygulanacak olan öğretim tekniğidir. Biz yıldız oyuncuların, kendi kabiliyetleri ile en üst seviyeye çıkacaklarının farkındayız, örneğin ben pivotlar konusunda yaptığım çalışmalar ile bu konuda yanılmadığımı ispatladım. Oyuncunun yanlışlarını düzelterek onu yıldız yapamazsınız, sadece ilerlemeleri yarıda kesilir ve yavaşlar. Yıldız oyuncu yetiştirmek ile hata düzeltmek aynı şey değildir. Psikolojik hazırlık erken yaşlarda tüm oyuncular için önemli bir faktördür.

Özellikle pivotların psikolojik hazırlığı hepsinden önemlidir, çok uzun boy onları özel yapar, basketbol için önemli olan bu özellik, özel hayat için hiç de öyle değildir. Uzun insanlar daha hasasıdırlar ve kolay yaralanırlar. Hayata daha zor adapte olurlar ve korumazsızdırlar.2.10 boyundan daha uzun olanlar kendilerini hep rahatsız hissederler, tabii basketbol sahası ve çevresi hariç.

Ben FİBAnın Asyadan gelen boy sınırlama teklifini ret etmesini memnunlukla karşıladım.( Asyada ki bazı ülkelerin, liglerinde bir dönem 2.00 metre üzerinde olan oyuncuların oynaması yasaklanmıştı, bunu Avrupaya da teklif ettiler ). Eğer onlara basketbol sahasını yasaklarsanız çoğu insan içine çıkmaz, kendini toplumdan soyutlar.

Uçaklar, Otobüsler ve arabalarda seyahatler onlar için çok zordur. Alışverişlerde ayakkabı sorunu yaşarlar, bunun gibi nedenlerden dolayı basketbol onları sosyal hayata bağlamak için en ideal yoldur. Bu kişiler genellikle alıngan, ancak açık kalpli insanlardır.

Antrenör ve oyuncular arasında doğrulara dayalı bir ilişki olmalıdır, eğer size olan inançlarını yitirirlerse bir daha hiç inanamayacakları gibi başka antrenörlerde kuşku ile yaklaşırlar. Uzun oyuncuların, öncelikle doğruluk, insancıl ve pozitif yaklaşım gibi özelliklerini geliştirirken, onları sahadaki savaşa hazırlamak gereklidir. Birçoğu başlangıçta rakibin ayağına basmaktan ve kötü insan damgası yemekten kaçınır bu da çok normaldir.

Bizler önce oyuncunun görüşünü alıp daha sonra kendi görüşümüzü ona aktarmalıyız, buna rağmen o başlangıçta sizi anlamayabilir ama daha sonra anlayacaklardır. Bilirisiniz 2.10 üstünde fazla antrenör yoktur ( tabi bazı müstesnalar haricinde),koçların çoğu da eskinin iyi oyun kurucularıdır ve genelde bu kişilerle anlaşmak oldukça kolaydır.

BAZI KISA TEKNİK TAVSİYELER

Bir pivot hiçbir zaman çemberin altında kolayca top almaz her zaman savaşması lazımdır. Bu nedenle fiziksel olarak hep güçlü ve hazır olmalıdır. Pivotların diğer bazı spor dalları ile uğraşmaları avantajlarına olur. Biz bu konuda atletsizimi tercih ediyoruz. Ancak fonksiyonel uygunluk olmadan başka hiçbir konuya yönelmemeliyiz. Bu antrenmanlarda 15-30-60 dakikalık koşular ile başlarız 170-180 nabız normaldir.

Basketbol antrenmanı yaparken,( savunma veya hücumda fark etmez,) uzunlar potaya yaklaştığında kollarını havaya kaldırmalıdır, bu alışılması çok zor olan, ama muhakkak öğretilmesi gerek bir durumdur. Bu yüzden çalışmalarda özellikle üzerinde durulmalıdır. Çalışmalarda tenis topundan yararlanırız. Aslında uzun oyunculara fiziki ve teknik bilgi verirken antrenörün hayal gücü çok önemli bir kaynaktır. Ancak dayanıklılık, güç ve çabukluk geliştirilebilen özellikler olduğu için ihmal edilmemeli ve çok zaman ayrılmalıdır. Antrenörün oyuncuya cesaret vermesi ve pozitif enerji ile çalışmalara katılması, gelişimi süratlendirmek adına çok önemlidir.

CEM AKDAĞ

BENZER YAZILAR

V Katı Sonrası 1*0 Drill Oyuncular yarı sahada V katı sonrası top ile buluşup, ortadaki hayali savunmaya karşı 1:0 hücum anlayışı ile oynar. Hareket pas veren (1) numar...
Günün antrenörlük ipucu (07.08.2013) ” İstenilen sayıda “rebound” alınmadığı için takımınıza kızıyorsunuz!! Kendinize kızın! Özellikle altyapılarda gerekli fundamental çalışması yapılırsa...
Şut atmanın temel kuralları 2. ŞUTLARINIZA BİR YAY ŞEKLİ VERİN Düz bir çizgi, iki nokta arasında ki en kısa mesafedir,fakat muhtemelen şut atmak istediğiniz yol değildir.Düz şutl...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir