font-family: \'Open Sans\', sans-serif;Oyuncu yetiştirmede genç antrenörün rolü. – Taylan YERLİKAYA – Blog – Basketbol teknik,taktik bilgi ve yazılar.

Oyuncu yetiştirmede genç antrenörün rolü.

30 Aralık 2015

mac_sanrasiBasketbol oynayan gençlerin yetişmesinde, yetenekli birer oyuncu olmalarında, tecrübe kazanmalarında ve iyi birer sporcu olmalarında antrenörlerin etkisi çok büyüktür. Antrenörün antrenmanlarda, maçlarda ve özel ilişkilerde göstereceği üstün liderlik vasıfları, sporcuların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönde kişisel olarak gelişmelerinde büyük rol oynar. Antrenörlerin zayıf davranışları ve zayıf vasıfları ise oyuncuların gelişmelerini engelleyeceği gibi, taşıdıkları iyi vasıfların eksilmesine de neden olur.

Her ne kadar oyunculara her alanda yararlı olabilecek bir deneyim kazandırmak imkansız ise de kazandırılan her üstün niteliğin bile oyuncuya büyük yararlar sağlayacağında şüphe yoktur. Bunu da gerçekleştirebilmek için oyuncular için yararlı olabilecek, gelişmelerini sağlayacak alanları ortaya koyabilmeli ve antrenör olarak oyuncularının en çok yararlanabilecekleri hedefleri belirleyebilmelidir.

SPORCULARIN YARARLANABİLECEKLERİ NOKTALAR:
Genç sporcuların yararlanabilecekleri bazı noktalar şunlardır;
Kendileri için gerekli yetenekleri geliştirmek,
Fizik güçlerini geliştirmek,
Kendilerinin sağlık ve verimini olumlu etkileyecek uygun güç geliştirme tekniklerini öğrenmek,
Gerçekçi ve olumlu bir kişilik geliştirmelerini sağlamak,
Bütün bir ömür boyu uygulayabilecekleri düzgün fiziksel hareketleri öğretmek,
Oyuncuların kurallara saygı duymalarını benimsetecek önlemleri almak,
Eğlenceyi ve sevgiyi ön planda tutmak,
Olumlu kişisel, sosyal ve psikolojik yetenekleri geliştirmek (Örneğin; kendine değer verme, kendi kendini disiplin etme, takım çalışmasını benimsetme, hedef belirleme, kendi kendini kontrol etme)

Antrenörün önderlik yetenek ve kalitesi ile çalışmalara katılmanın yoğunluğu, süresine bağlı olarak birçok oyuncunun yukarıda belirtilen noktalardan hiç olmazsa bazılarından büyük yarar sağladıkları gözlenir.

Basketbol altyapısında çok belirgin yararlar sağlanabilir.

ALT YAPININ SPORCULARA SAĞLADIĞI YARARLAR:
Eğer antrenör, yetenek, bilgi, fiziksel gelişme ve toplu gelişme konularında doğru hedefler tespit ederse oyuncularının elde edecekleri yararlar değilse ve yanlış bilgiler öğretiyorsa sonuçta verebileceği zararlar ortaya çıkar. Alt yapıda iyi ve yararlı oyuncu yetiştirebilmek için aşağıdaki konularda uygulamalardan kaçınılması gerekir.
Yanlış fiziksel yetenek geliştirmek,
Sakatlığa, hastalığa ve fiziksel bozukluklara neden olmak,
Oyun kurallarını ve basketbol stratejilerini yanlış öğretmek,
Fiziksel geliştirici teknikleri yanlış öğretilmesi,
Oyuncuların kendilerini değerlendirmede olumsuz ve gerçek dışı kanı edinmelerini engellemek,
İleri yıllarda kişisel ve grup halinde müsabakalara katılmalarını engelleyici davranışlardan uzaklaşmalarına neden olmak,
Kuralların sportmenliğe aykırı ve sporcu güvenliğini sarsacak şekilde kullanılmalarına neden olmak,
Başarısızlıktan korkmalarına neden olmak,
Toplum dışı davranışlar edinmelerine neden olmak,
Doğru hareketlerin öğretilmesi için ayrılan zamanın yanlış kullanılması ve boşa harcanmasına neden olmak,
Genç sporculara yanlış teknikler, bilgiler ve davranışların öğretilmesi bir gençlerin gelişmesindeki rollerini çok iyi anlamalılar ve örnek bir öğretici, örnek bir lider görevini üstlenmelidirler.
Sporcuların iyi yetişmelerinde ve doğruları öğrenmelerinde iyi bir lider ve öğreticinin rolü çok büyüktür.

ANTRENÖRÜN HEDEFLERİ:
Bir antrenörün;
1. Oyunculara disiplinli, düzgün, neşeli ve eğlenceli bir ortamda doğru, yararlı ve etkili kişisel teknikleri, oyun kuralları ve oyun stratejilerini öğretmesi,
2. Aktif ve etkili oyun ve çalışmalarla oyuncuların yaş gruplarına göre kardiovasküler ve adale sistemlerinin gelişmesini sağlaması,
3. Oyuncuların, örnek ve takdir edilen kişisel, sosyal ve psikolojik yeteneklerini geliştirmelerini, örnek bir kişilik sergilemelerini öğretmesi,
çok önemlidir.
Kazanmak, antrenör ve oyuncular için önemli bir hedeftir, ancak kazanmak dış etkenler nedeni ile kontrolü dışındadır. (rakiplerinin gücü ve yetenekleri, hakemlerin çalabilecekleri düdükler, vb.) Ancak, yukarıda belirttiğimiz üç konuya gereken önemin verilmesi ve örnek bir liderlik gösterilmesi durumunda kazanmak doğal bir gelişme olacaktır. Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek ve başarının derecesini arttırabilmek, belirtilen konularda doğru seçimleri yapmak, organizasyon ve yönetimde doğru kararlar alıp gerekli adımlar atmak, doğruyu öğretmek ve önderlik yapmak, oyuncularını korumak ve gerekli ihtimamı göstermek sayesinde olur.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM:
Başarılı ve etkili bir antrenörlüğün gerçekleştirilmesi ağırlıklı olarak organizasyona ve yönetime dayanır. Organizasyonun hedefi, çalışmaya katılan sağlamak, doğruları öğretmek amacı ile hedefleri ve amaçları açıkça ve belirgin olarak ortaya koyabilmektir.
Sezonun en yararlı şekilde geçmesi amacı ile organizasyonda göz önünde bulundurulması gereken konular;
Antrenörler kendilerinin en önemli ve temel amaçlarını belirlemeliler,
O sezon için en önemli ve başlıca hedeflerini belirlemeliler,
Amaçlarına ulaşabilmek için antrenman ve maçlarda uygulayacakları hareketleri ve çalışma şekillerini seçip, uygulatmalılar,
Yapılan tüm uygulamaların sonucunu değerlendirmeliler.

ÖĞRETMEK VE ÖNDERLİK YAPMAK:
Öğretmek ve önderlik yapmak antrenörlüğün temelini oluşturur. Oyuncuların beklentilerine cevap verebilmek, açık bir anlatım tarzı kullanmak, düzgün ve uygun bir çalışma ortamı yaratmak, belirlenen hedefe ulaşabilmek için çalışma saatlerini çoğaltmak, oyuncularda gelişmeyi sağlayacak düzenlemeleri yapmak, oyunculara basketbol oyununa ilişkin tüm bilgileri aktarmak için etkili öğretim prensipleri kullanılmalıdır. Oyuncuların motivasyonu, oyuncularla doğru ve etkili iletişim kurmak, disiplini sağlamak, iyi kişisel ve sosyal yetenekleri geliştirmekte iyi bir antrenörün öğretme ve önderlik yapma görevlerinin önemli bir bölümünü kapsar.

Mağlubiyet ya da galibiyet ancak antrenmanların iyi planlanması ve yönetilmesi, maçlardaki başarılı kenar yönetimi ile kontrol edilebilir.

Oyuncular her zaman antrenörlerini örnek aldıkları için, davranışlarını taklit edeceklerdir. Eğer, antrenör galibiyet veya mağlubiyete, fair-playe, hakemlerin çaldıkları düdüklere, seyircinin müdahalelerine olumlu ve yapıcı yaklaşırsa, oyuncuların yaklaşımları da olumlu olacaktır. Tam tersine kontrolünü kaybederse, hakemlere bağırırsa, kendisine üstünlük sağlamak için kuralları çiğnerse oyuncuların davranışları da olumsuz olacaktır. Söyledikleri sözlerle, davranışları arasında tutarsızlıklar olursa emin olun ki bundan en çok etkilenecek olanlar yine oyuncular olacaktır. Oyunculara yapılacak iyi sporcu olun, centilmen olun, diğerlerine saygı gösterin gibi önerilere rağmen antrenörler kendileri doğru davranış içinde olamıyorlarsa, oyuncuların olumsuz davranışları kaçınılmaz olacaktır. Gerçekte, davranışlar sözlerden daha güçlüdür deyimi ne kadar doğrudur. Oyuncuların iyi ve olumlu davranışlar içinde yetişmelerini sağlamak istiyorsanız söylediklerinizi uygulayın kuralına sıkı sıkıya sadık kalın.

KORUMAK VE ÖZEN GÖSTERMEK:
Her ne kadar antrenörler oyuncularının sakatlanmalarını hiç düşünmemeye çalışırlarsa da bazı önlemleri almalarında yarar vardır.
a) Sakatlıkları önleyici önlemler alınmalıdır,
b) Sakatlıklar doğunca etkili olarak tedavisine çalışılmalıdır,
c) Tedavinin çabuk yapılması için ortam yaratılmalıdır.

Genç oyuncu yetiştiren bir antrenör olarak başlıca göreviniz basketbolun oyunculara sağlayacağı yararları en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra zararlarını da en alt seviyeye indirmek olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle organize olmalısınız. İyi bir öğretici olmalısınız, oyuncularınıza örnek bir kişilik sergilemelisiniz ve oyuncularınızın kişiliklerinde gelişmeyi sağlamayı bilmelisiniz. Oyuncularınız yalnızca gösterdiklerinizi öğrenmezler, aynı zamanda isteyerek ve istemeyerek yaptığınız hareketlerden olumlu veya olumsuz etkilenip onları uygulamaya çalışırlar. Oyuncularınızın gözünde siz çok müstesna ve ayrıcalıkları olan bir kişiliksinizdir. Sizin ne zaman organize olduğunuzu ve iyi davrandığınızı, onlara neleri iyi öğrettiğinizi, kuralları iyi bildiğinizi, onlarla ne kadar çok veya az ilgilendiğinizi, galibiyet ve mağlubiyetlerden sonra nasıl davrandığınızı, hislerinizi nasıl kontrol ettiğinizi, kendinizi nasıl ifade etmeye çalıştığınızı, diğerlerine karşı nasıl hürmet gösterdiğinizi çok iyi gözlemlerler. Yaptığınız tercihler ve davranışlarınızdaki olumlu ve tutarlı hareketlerin oyuncuların üzerinde olumlu etki bırakacağından şüpheniz olmasın.

TBF Rüştü Yüce Eğitim Merkezi

BENZER YAZILAR

Rocker pas drill O1  dribling yaparak O 5 e O2 ise dribling saonrası pasını O6 ya verir sonrasında O1 – O3’den pası alır turnike atar, O2 ise O4’den pası alır turnike ...
Yarışmalı Şut Takım ikiye ayrılır her takım 20 sol turnike ,yirmi sağ turnike,soldan 10 şut,sağdan 10 şut,10 şut tepeden ve 20 serbest atış kullanmak zorundadır.Oyu...
Basketbolda oyuncu antrenör diyaloğu Günümüzde her ülkenin belli bir basketbol kültürü var. Uluslararası turnuvalarda oynanan karşılaşmalar ülke savaşı olarak değil, farklı basketbol kült...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir