font-family: \'Open Sans\', sans-serif;Antrenörlük psikolojisi ( John Thampson ) – Taylan YERLİKAYA – Blog – Basketbol teknik,taktik bilgi ve yazılar.

Antrenörlük psikolojisi ( John Thampson )

30 Aralık 2015

John_ThampsonJohn Thampsonun (Georgetown Universty ) bir seminer konuşması
.Sözlerime başlamadan şu konuyu açıklamada yarar görüyorum.Oyuncuları motive etmeden onlarla ilişki kurmanz mümkündür.Fakat ilişki kurmadan motive etmeniz imkasızdır.Oyuncularla ilişki kurmanızda atacağınız ilk adım görüşlerinizi onlara açıkça anlatmanız ve anlamalarını sağlamanızdır.çoğu kez oyuncular, antrenörlerinin uygulatmak istediklerini yerine getirmekte büyük zorluklar çekerler, bunun nedeni çok basittir , çünkü antrenörün anIatmak istediğini anlayamazlar.
Bir antrenörün oyuncuları ile karşılaştığı ilk anda bu ilişkiyi sağlaması şarttır. Daha ilk günden antrenörün oyuncularını karşısına alıp onlardan ne istediğini açık açık, tek tek anlayabilecekleri bir dilde anlatması gerekir
Bazen antrenörlerin kendilerini olduklarından daha bilgili göstermeye çalıştıkları ve bunu sağlamak için çok karmaşık şeyler yaptıkları görülür.Antrenörün öncelikle ne yapmak istediğini belirtmesi gerekir.Bundan çıkacak so- nuçları oyuncularına açıklayıp,öğrenmelerini sağlamalıdır.Bazı oyuncular anlamakta zorluk çekebilirler ve antrenörün istediklerini yerine getirmekte yavaş davranabilirler. Ancak bunun nedeni çoğu kez antrenörün kendisini yeterince tanıtamaması, görüşlerini benimsetememesidir.Antrenör,oyuncularının sahada istediği hareketlerin oluşmasını istiyorsa ne demek istediğini onlara öğretmesi gerekir.
Ancak şu noktayı göz önünde bulundurmak gerekir, oyuncularla konuşurken öyle bilimsel ve teknik dille konuşuyoruz ki oyuncuların bizi anlayabilecekleri basitlikten uzaklaşıp daha da anlaşılmaz bir hale geliyoruz. Oyuncularla temel konuları kolayca anlayabilecekleri bir dille konuşmalı ve basitlikten asla uzaklaşmamalıyız.
“Bütün oyuncularıma eşit davranıyorum” diyen antrenörlerin görüşlerine katılmıyorum.Bence bu imkansızdır.Çünkü her oyuncu birbirinden değişiktir ve herbirinin kavrama boyutları diğerinden değişiktir.Biz antrenörler,oyuncularla ilişki kurmada bazen çok güçlüyüzdür bazen de çok zayıfızdır.Bu açıdan açık kalplilikle kendi kendimizi çok iyi değerlendirip zayıf ve güçlü noktalarımızı ortaya koymalıyız.
Oyuncularımızla ilişki kurmanın takımda olumlu havayı yaratmanın ve karşılıklı anlayışı sağlamanın bir çok değişik yolu vardır.Ben yukarıda saydıklarımı şu şekilde uyguluyorum:

medium_thomp310Ses Tonu
Bazı antrenörler sürekli bağırıp çağırmayı severler,bazıları normal konuşma tonlarını kullanmayı tercih ederler.Bir antrenör olarak, her bir oyuncunuzla hangi ses tonu ile konuşmanız gerektiğini, sesinizi ne zaman yükseltmeniz ve normal ses tonunuzu ne zaman kullanacağınızı bilmelisiniz.Ayrıca oyuncularınızla yaptığınız ko- nuşmalarda hangisinin daha hissi olduğunu ve konuşmanıza olan tepkisini ölçebilmelisiniz. Yukarıda belirttiğim görüşler çerçevesinde tekrarlamak gerekirse her oyuncuya ayrı ayrı davranmalıdır.iki oyuncu aynı hatayı yapabilir, birisini tenkit etmek gerekirken diğerini pohpohlamak daha çok yarar sağlayabilir. Ertesi gün bunun tersini de yapmak gerekebilir .

Kaynaşma
Oyuncularla ilişki kurmada hiç bir sihirli formül yoktur. Yapacağınız tek şey takımınızın formasını giyen her oyuncuyu yakından tanımaya çalışmak olmalıdır.Oyuncunuzun tahtaya çizdiğiniz X veya O olmadığını bir insan olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Oyuncularınızla kaynaşmanın bir yolunu bulmak zorunluluğunun biIincinde olmalı ve hoşlandıkları şeyleri ortaya çıkarmalısınız .Olanaklar el verdikçe oyuncularınızı yaptığınız her işe katmalısınız.
Esneklik

Bu konu şu açıdan çok önem taşımaktadır, takımınızdaki 12-15 oyuncunun hiç biri birbirinin aynısı olmadığı gibi her yıl oyuncuların bir bölümü değişmektedir.İnsanların ilişkilerinde aksamalar çıktığında gereken önlemler he- men alınmalıdır. Geçen zamanla birlikte değişmeyi öğrenmeliyiz.
Antrenör olarak gösterdiklerinizin oyuncular tarafından öğrenilmediğini anlayabilmeli ve nasıl değişmeniz gerektiğini veya hatalarınzı düzeltmeyi bilmelisiniz.
Ortam

Antreman yaptığınız ortam oyuncuların çalışmalarını ve öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmalıdır.Antrenman engelleyici ve çalışmayş bölücü her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır.

Basitlik
Bu kuralı bütün benliğimle benimserim.”Her şeyin basitini uygulayın” Oyuncularıma hiç bir zaman basketbolu çok iyi bildiğimi ispatlamaya çalışmam. Takımınıza çok karmaşık bir hücum öğretmek istiyorsanz öncelikle oyuncularınızın öğrenme yetenek ve kapasitesini çok iyi ölçmeli ve bilmelisiniz. Basketbola yaklaşımınız hiç bir zaman karmaşık olmamalıdır.Çünkü size yararlı olabilecek bir çok oyuncunuzu kaybedersiniz.

Açıklama ve Gôsterme
Bir antrenör oyuncularına ne demek istediğini anlatabilmeli ve gösterebilmelidir. Bir hareketin en doğrusunu gösterme olanağınız yoksa doğrusunu gösterebilmek için bir oyuncuyu kullanma ve o gösterisini yaparken siz açıklama yapma gibi yanlış bir yol seçmeyin. Oyuncularınızı en iyi biçimde yetiştirmek istiyorsanız elverdiğince temel hareketlerin en doğru uygulanışını öğretin.’
Oyunculara Destek Olma

Düşüncelerinizi oyuncularınıza aktarmanıza yardımcı olacak bir çok öğretme yöntemi vardır. Ancak şunu da göz önünden uzak tutmamakta yarar vardır, benim için çok yararlı olan öğretme metodu size hiçbir yarar sağlamayabilir.Değişik yöntemleri ve drill’leri uygulayıp denemekte yarar vardır. Başka bir antrenör başarılı oldu diye uygulamalarını programınıza sokmayın.

Anlatımda Akıcılık
Takımdaki oyuncularla konuşurken dilbilgisini en iyi biçimde kullanmalı ve dili en akıcı şekilde konuşmalıdır. Ayrıca bir gruba hitap etme yeteneği de bulunmalıdır. Zaman zaman oyuncularınıza sizin ona ne anlatmak istediklerinizi, ne şekilde anladıklarını belirtmelerini isteyin. Eğer oyuncular size karşı bu konuşmalarınızda dürüst davranmıyorlarsa onlara kendinizi ne kadar anlatmış olduğunuzu anlarsınız.
Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise oyuncunun basketbol yaşantısından bahsederken onun yetişmiş olduğu veya gelmiş olduğu çevredir. Bir oyuncu ile oynarken hemen geçmişini öğrenmeye çalışın. Oyuncunun geçmişi mahallede oynadığı basketboldan başlayarak oynadığı basketbol antrenörleri ve ailesini içermektedir. Bir oyuncunun etkisi altında kaldığı basketbol geçmişini iyi tanımak gerekir. Bir oyuncu öğretmeye çalıştığınız hareketin tam tersini yaparsa hemen silmeyin, bunun nedeni çok basittir, çünkü daha küçük yaşlarda o hareketi değişik bir biçimde uygulamayı öğrenmiştir.Antrenörler şu noktayı hiç unutmamalılar; zaman olumlu veya olumsuz alışkanlıkların kazanlmasını sağlar.Bir oyuncunun iyice izlendikten sonra yaptığı hareketler süzgeçten geçirilmeli ve olumsuz alışkanlıkların ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.
Samimiyet motivasyonun temelini oluşturur.Eğer birisi ile konuşmak istiyorsanız, hiç tereddüt etmeyin, hemen konuşun.Yalnız, konuşurken doğruluktan ve samimiyetten ayrılmayın.Eğer bir hata yapmak zorunda kalırsanız hemen özür dileyin ve doğrusunu yapmaya çalışın, eğer oyuncu bu özürünüzü anlamıyorsa artık yolIarınız ayrılıyor demektir. Çünkü bundan böyle size olan güvenini kaybetmiştir .Gereken hürmeti göstermeyecektir. Her antrenör için oyuncuyla konuşacak bir şeyler bulmak çok önemlidir .
Bir çok antrenör bir sorunları olduğu zaman bazı şeylerin ters gittiğine inanırlar.Ben kendimi değişik sorunlara bir plan yaparak hazırlarım çünkü bir çok sorunun ortaya çıkacağına inanırım.Daha sezon başlamadan önce bütün oyuncularımla tek tek sezon içinde çıkması muhtemel sorunları çözmek için oldukça uzun zaman harcarım. Aşağıda vereceğim listedeki başlıklar sorunları doğuran başlıca nedenlerdir.
· Profesyonellik
· Antrenörler
· Oynama süresi
· Antrenörü tarafından gözetilmek.
· Kızlarla ilişkileri
· Dersleri
· Dünya görüşü
· Aile ilişkileri
· Araba merakı
· Kendine ayırdığı zaman
· Arkadaşlar
· Kişiliği
· Parasal Kazancı
· Kişisel hedefleri ve amacı
Antrenmanlar esnasında sinirlendirci bir olay veya bir oyuncunun üzerinde durmayın, çalışmanızı sürdürün gerekirse olaya tekrar dönersiniz.
Bütün oyuncularınızla doğrudan doğruya ilişki kurmaya çalışın, sürekli olarak sorun yaratan bir oyuncuya gereğinden fazla yüklenmeyin.
Takım seçerken, yüksek morali, ilgisi ve teşvik ediciliği ile size ve gerekse bütün takıma destek olacak bir oyuncuyu bulup takımda yer verin. Bu oyuncunun ilk beşte yer alması ya da çok iyi bir oyuncu olması gerekmez

BENZER YAZILAR

Dar ve dengesiz rotasyonunuz varsa. Normal derinliği olan bir kadronuz varsa savunmanızın ana prensiplerini ortaya koyup oyuncularınızın bunları uygulamasını istiyebilirsiniz maç içinde ...
Basketbol dip oyunu 12 Topu oyuna 1 nolu oyuncu sokar.2 nolu oyuncu 4-5 nolu oyuncunun sıralı screeninden faydalanıp sağ forvet pozisyonunda 1  nolu oyuncudan pası alır. ...
Mikan Drill Uzun oyuncular  ve çembere yapılan yakın atışları geliştirmek için güzel bir çalışma.Oyuncu çemberin sağından ve solundan sürekli atış yapar.Çalışma ç...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir