font-family: \'Open Sans\', sans-serif;Antrenörlük psikolojisi ( Bobby Knight ) – Taylan YERLİKAYA – Blog – Basketbol teknik,taktik bilgi ve yazılar.

Antrenörlük psikolojisi ( Bobby Knight )

30 Aralık 2015

Bobby_KnightBu görüşler Bobby Knight’ın bir röportajından alınma ve verdiği yanıtları kapsıyor. Bu çeviriyi İlhan Alçar yapmıştır.

Bir öğretmen öğretmekte olduğu yolda sert olmalıdır; bu konuda yorumlara yeterince yer ayrılma- ması fikrindeyim. Yaplmasını istediği konuda öyle tam bir açıklama yapmalıdır ki artık bu konuda ki yorumlar yanlışlara yol açmasın. Bunun gerekli olduğuna inanıyorum;yapılmasını istediğimizin, konuştuğumuz konunun öğrettiğimizin, basit, açık ve öz bir sunuşu.

Bir öğretmen istemelidir ve sporcu da ne istediğini anlamalı ve sonra da uygulamalıdır. istemez- sem iyi öğretemediğimi biliyorum fakat her öğretmenin böyle olduğu kanısında değilim. Antrenörler ve öğretmenler olarak yeteri kadar istememek bir hatadır ve sonrada beklediğiniz ve hoşgörülü olmayacağınız konular açık ve tamamen bilmemekle hatayı bir bütün haline getirmek.
Kuralları ve standartları uyguIamak için anahtar, kuralları uyguIamak için neler yapabileceğinizi söylemek değildir.Burada anahtar kuralların tam olarak uygulanacağının anlaşılmasıdır ve bazı olaylar oluştuğunda artık bunlarla ilgili tek kelime söylemem. Benim anlatmak istediğim ortadadır. İstenen kurallar uzun zamandan beri belirtilmiş ve açık hale getirilmiştir.
Hoşgörülü ve sabırlı bir öğretmen, isteyen ve hoşgörüsüz bir diğerinin elde ettiklerine ulaşamaz. Antrenör ve öğretmen olarak hoşgürülü olduğum konularda çocukların kendilerini yeterli gördüklerine inanıyorum. Örnek olarak oyun içindeki bir şut seçimine hoşgörülü davranırsam, oyunculara %34 ile oynamak bile yeterli olacaktır.Kötü şut atmamıza yol açan herhangi bir şut seçimine hoşgörülü davranamazsam buna karşılık oyuncular istenileni tam olarak uygulamak yolunu seçecekler yani sadece iyi şutlar kullanacaklardır. Sonuç olarak daha iyi şut atamayabilirler, sadece iyi şutIar kullanırlar. Ne kadar az hoşgörülü olursam oyuncularımın da yaptklarıyla yetinmeleri o kadar zor olacaktır. Yaptığı ile yetinme- nin gerçekten büyük tehlikeleri vardır. Buradan itibaren o oyuncuyu ilerlemeye götürecek diğer adımları attırmak zor bir hale gelir.
Pete Newell antrenörleri ikiye ayırır. Basitliğe ve uygulamaya inananlar ve sürpriz ve değişime inananlar. Doğal olarak ben ve kendisi basitliğe ve uygulamaya inanan gruptayız. Beraber çalştığım bir çok büyük antrenör oyunun oynanışı içinde fazla serbestIik ve hoşgörüye izin vermezlerdi. Ilk olarak, bu kişilerin işlerini yapmakta belli yollar vardı ve bu işlerin kendi yollaryla yaplmasnda ısrar ederlerdi.Sonuç olarak sistemimi oyuncularımın kişiliklerine göre kalıplaştırmam. Oyuncularımın kişiliklerini kendi sistemime göre kalıplaştırırım. ikinci olarak gerçekten başarılı antrenörler, bu oyunun başarılı olarak oynanması için sayı atılmasına sıkı şekilde karşı konulması gerektiğini bilirler. Kullandığı savunma anlayışına bakılmaksızın, iyi bir savunma antrenörü olmayan başarılı bir antrenör ne yazk ki hatırlamıyorum. Büyük antrenörlerin kalıpların tekrarlanması yöntemine sıkı sıkıya sarıldıkları inancındayım.
Insanlar “Disiplin” dendiğinde elinde kırbaçlı bir insan düşünüyorlar .Böylece disiplinin daha iyi tanımını yapabilmek için çok çaIıştım. Bizim basketbol sistemimizi öğretmekte ve herhangi bir harekette kullanılabilecek bir anlam.
z114002065Bir, disiplin yaplması gerekeni yapmaktır. Eğer yapılması gereken bir şey varsa, onu sadece yapınız.
iki, disiplin yapılması gerekeni zamanında yapmaktır.Bunu beş dakika veya iki maç sonra yapmayacaksın. Sadece şimdi yapacaksın. Yapacağımız işte zamanlama en önemli temeldir.
Üç, yapacağınız işi yapabileceğinin en iyisi olarak yap. Hiç bir zaman yarım yamalak değil.
Dört, her zaman aynı şekilde yap. Bir şeyi bugün tam, yarın yarım yamalak yaparak geçinemezsin. Bir işi her zaman yapabildiğinin en iyisi olarak yap.
Sonuç olarak yapılması gerekeni, zamanında, yapabileceğinin en iyisi olarak ve her zaman aynı şekilde yapmalısın.
Herşeyden önce bir oyuncu benim, onun daha iyi yapabildiğine inandığım hareketleri yapar, hiç bir zaman kendisinin iyi yaptığına inandıklarını değil. Işte bu kararı vermeliyim. Yani bir oyuncunun neler yapabileceğinin ve yapamayacağının kararını vermek. Eğer anlaşamazsak, oyuncu daha sonra benim taktir ettiklerime gelecek ve ona göre davranacaktır ve biz de kendisinden daha fazla faydalanacağız. Örneğin, şut seçimini kendi kendine yapan oyuncuya güvenemem. Basketbol öğretiminin, oyuncularda gördüğüm takıma en iyi yansıyacak yeteneklerin sadece daha faydalı hale getirilmesi olduğu inancındayım.
Bir oyuncu düşünün, fast break ve top kontrolünde iyi olsun, bu oyuncu açıkta bekleyenlere iyi pas veren ve saha boyu çok hızlı birisidir. Fakat de ki bu oyuncu değersiz bir oranda şut atsın. Bu oyuncu sorumluluğunun topu bir sahadan ötekine götürmek olduğunu bilmelidir .Eğer benim istediğim şut seçeneğini bulamıyorsak hücumumuzu daha iyi şut atan oyuncuya top gelene kadar devam ettiririz.
Saygı ile kontrol ile gözdağı veya korku ile kontrol arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. Yapıl- masını istediklerimin sadece belirIi bir yolla yaplmasını isterim ve istisnalara hoşgörü göstermem. Eğer bu gözdağı vermekse gözdağı vermektir. Oyuncularımın benim istediğim yolun, uygulanacak tek yol olduğunu anlamalarını isterim.
Şimdi bu ne demektir Yapılacak işlerin saygı ile yapılması mı? veya korku ile veya gözdağı. Çok şey isteyen insan bazıları tarafından gözdağı veren kişi, diğerleri için ise çok saygıdeğer birisi olarak görülebilir. Fark nedir? Aslında ne fark eder Ne derseniz deyin önemli olan oyuncuların yapılması gerekenleri burada belirli bir yolla yapmasıdır ve eğer oyuncuIar oynamak istiyorlarsa benim istediğim yolla oynayacaklar .
Herhangi birisi bir sayı gerideyken olan bir hataya neden 20 sayı öndeyken olduğundan çok daha fazla alt üst olmamı bekliyor Hata aynı hatadır. Uygulanan aynı başarısızlıktır, aynı dikkatsizlik ve aynı disiplinsizliktir.
Eğer bir oyuncunun 40 sayı öndeyken ortalığı karıştırmasına hoşgörülü davranırsam, eminim ki çıkıtığımız bu yolda biz gerideyken de ayn hatayı yapmak eğiliminde olacaktır. Bana göre hatalar hiç bir zaman yapılmamalıdır. Bazı özel durumlarda sizce önemli olanın öğretileceğine veya bazı zamanlarda istisnaların hoşgörüyle karşılanacağına inanıyorum.
Ben insanlara bir oyunun nasıl oynanması gerektiğini öğretirim ve onlara nasıl oynamaları gerek- tiini öğretirken onlardan basit, kesin ve doğru isteklerde bulunarak onlara bir çok değerler verdiğimize de inanıyorum. Fakat ben psikoloji kursları yönetmiyorum. Başarı sonrası oyuncuya öğrettikIerimiz ve öğretme yöntemimiz sonunda oyuncumuz o kadar çok şeyi öğrenecek ki giriştiği her işte başarılı olabilir .
Oyuncularla konuşmanın ve onlara sorular sormanın çok önemli olduğu düşüncesindeyim. Aldığınız cevaplardan her zaman çok şaşıracaksınız. Öğretirken örendiğim en önemli şey, hiç bir zaman tahminler yapmamaktır. Şu inanca vardım ki tüm başarının anahtarı tekrarlayarak öğretmektir.Kendi kendime çok çalşarak, tekrarın gerekliliğine ve çok isteyen birisi olmak için kendimi razı ettim .
Bir yeteneği çok çeşitli yollardan öğretebilirim ve sonrada bazı şeylerin üzerinden tekrar giderim. Bazıları gencin ilgi duyduğu alanı sürdürmek için çok çeşitli yaklaşımlar yapmak zorunda olduğumuzu sanırlar. Fakat ben gencin ilgi duyduklarını kabul etmiyorum. Genç için asıl önemli olan benim ilgi duyduğum alanları merak etmesidir. Yapacağımızı yaparız. Çünkü ilerlemek için bunun uygulanabilecek en iyi yöntem olduğuna inanırım. Eğer yaptığımız herşeyi gelecek dört ay içinde her gün yapacaksak bunları sadece yaparız. Sonuç olarak basketbolu öğretirken çalışmaların tekrarının en azından gerekli olduğunu öğrendim .
Değişik kişiler için deiğşik tipIer sunarım. Zor durumlara, değişik gençlere değişik şekillerde yaklaşırım. Bazen onlara şöyle demek en iyisidir.:” Size daha önce bunun böyle yaplması gerektiğini söylemiştim” Sonra geri dönerek birine ” Sen ne yaptığını sanıyorsun?” ” Şimdiye kadar gördüğüm en kafasız ve aptal şeydi”
Sonra diğer zamanlarda, oyunculardan birine olabildiğince sertIeşirim fakat o anda, aslında, tam onun yanındaki oyuncuya hitap ediyorumdur ve bu oyuncu böyle sert kelimelerden oluşmuş bir mesaj cevaplayamaz. Sonra bu kuIak misafiri olan oyuncu ” Kahretsin, bu tür bir mesaj istemiyorum, bunun bana söylenmesini istemem” diye düşünür.
Yani sadece kararlarla ve evrim serisi. Bir bakımada bu davranış daktilo üzerindeki doğru tuşa basmaya benzer. Ama sadece 10 dakika içinde değiştirilebilen oyuncu tuşlara ve siz değişik tuşlar deği- şik oyuncularla değişik şekilde kullanırsınız. Bazen doğru tuşa basarsınız veya doğru olarak ba- samazsnz. Fakat mesajın tam zamanında ulaşmasını sağlarsınız. Hemde defalarca.
Oyuncu ne istediğinizi biliyorsa ve bunu yapabilecekse fakat bazı nedenlerle yapamazsa, siz onun en iyi yapabileceğinden daha az elde ediyorsunuz demektir.
Kanımca bu gözlem yoluyla koIayca anlaşılabilir. Kısaca eğer bir oyuncu belirli bir durumda ne ya- pacağını biliyorsa ve sizde ne yapabileceğini biliyorsanız ne beklediğinizi biliyorsunuz demektir. Eğer beklentileriniz karşılanmıyorsa o zaman öğretici bir karar almalısınız; nasıl devam edilmeli? Fakat tutarlı olmalısınız ve başarılı olmasını istediğiniz yavaş yavaş oluyorsa bu zor olabilir.

BENZER YAZILAR

Günün antrenörlük ipucu (12.08.2013) ” Zaten yeterince ataerkil bir toplumda yaşarken,, bir de erkek takımı çalıştırıyorsanız; O zaman algılarınız ve gözlemleriniz mutlaka güçlü olmalıdır...
Paslaşmak ve asist. Basketbol oyununda paylaşım arttıkça, seyir güzelliği de artmaktadır. Paslanma, asist yapma çoğunlukla takdir toplayan oyun tarzlarıdır. Oyuna güzelli...
Baseline oyunu 6 Oyuncular şekilde gösterildiği gibi dizilirler topu oyuna 1  sokar. 3 nolu oyuncu 4 de pick yapar 1 topu 4 de atar 3 nolu oyuncu pick yaptıkdan sonra ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir